Volksliederen

Wilhelmus van Nassouwe ...

Wilhelmus van Nassouwe

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt

Het Boalder Volkslied

Woar de hoge pöppelbeume
ritselt met hun zulvren blad.
Woar de forse stoatige eeken
schaduw warpt op ’t wandelpad.
Woar de frisse boerderijgies
schoel goat tussen ’t grune holt.
Doar is ’t schone land van Boalder } bis
kost’lijk oord veur jong en old.

Woar bij mooie zommeroavend
nachtegaal zien lietie kweelt.
Woar dat lieve kleine diertie
’t oor der mensen zuuties streelt.
Woar een ieder graag noar lustert
noar dat nachtegalenlied.
Doar is ’t schone land van Boalder } bis
Kost’lijk oord veur jong en old.

Woar de mooie Vecht zich slingert
langs de es-grond en de wei.
Woar een ieder kan genieten
in de mooie moand van mei.
Woar de landman ow kan teuen
wat zien noeste vliet vermag.
Doar is ‘t olde land van Boalder } bis
woar men meestied welvaart zag.

Woar ontgunnen woeste gronden
priekt er met een riek gewas.
En de koene rustig grazen
in het jong malse gras.
Woar deur vliet en noeste arbeid
heel de heidestrook verdween.
Doar is ’t mooie land van Boalder } bis
kost’lijk oord veur iedereen.

Woar de nije wegen leiden
langs het wuivend golden graan.
En deur malse grune weiden
doar hef iens mien wieg-estoan.
Reis ik ok noar verre kusten
woar ik in de wereld goa.
Toch zal ik niet eerder rusten } bis
veur da’k weer in Boalder stoa.

Het Boalder Volkslied is gemaakt in de dertiger jaren door meester Luimes, hoofd van de school in Baalder. De heer Lina uit Hardenberg heeft het laatste couplet gemaakt in 1963 ter gelegenheid van het verharden van de wegen
in Baalder.

Wil je de melodie horen? Klik op
onderstaande link voor de MP3! Deze mag je gratis downloaden!

Download het Boalder Volkslied

Hardenbergs Volkslied

Volk van weinig woorden,
Volk van noeste vlijt.
Stad en Ommelanden
Trouw u toegewijd.

Refrein:
Overijssels Glorie,
Parel aan de Vecht
Heel mijn hart verloren
Aan ‘t mooi Hardenberg
Heel mijn hart verloren
Aan ‘t mooi Hardenberg

Op de groene velden,
Moedig, onverveerd
Strijden onze helden,
Om de hoogste eer

Refrein

Stad van schone kunsten
Zang, toneel, muziek,
Dingt naar uwe gunsten
Dient uw trouw publiek

Refrein

Als de stad gaat slapen
’t Zwart het Al omspant
Weten wij ons veilig
Waakt de Klepperman

Refrein

Reis ik in den vreemde
Ben ik ver van huis
Hier slechts vind ik vrede
Kom ik steeds weer thuis

Refrein

Het Hardenbergs Volkslied is geschreven in 2012 door Bert Nonkes, inwoner van Baalder, ter gelegenheid van het 650 jarig bestaan van Hardenberg.

Het Koningslied

Daar sta je dan
Je zag dit moment al zo vaak
in je dromen
En daar is t dan
De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier
Ben je er klaar voor?
Kun je dat ooit echt zijn?

Daar sta je dan
Ieder mens heeft een taak in dit leven
Alles gedaan om je voor te bereiden
Daar is het dan
Je belooft dat je alles zult geven
Iedere stap die je zette die leidde
naar hier
En kijk om je heen
Wij lopen met je mee

Door de regen en de wind
Zal ik naast je blijven staan
Ik bescherm je tegen alles wat komt
Ik zal waken als jij slaapt
Ik behoed je voor de storm
Hou je veilig zo lang als ik leef

Een strijd, twee levens
We staan voor elkaar, niet te breken
Een vlag, twee leeuwen
Met elkaar in de zon en de regen
Zij aan zij, borst vooruit
Trots als een pauw, dit is ons geluid
En hoe klein we ook zijn
Onze daden zijn groot
Gaan niet onderuit
Voor jou, mijn kind
Voor m’n pa, voor m’n ma
Loop voor jou door de wind en regen
En zal achter je blijven staan
Ik draag een vaandel met jouw naam
Geloof in jou zolang we bestaan
Ik bouw een dijk met m’n blote handen
En hou het water bij jou vandaan

Laat me weten wat je droomt
Waar je hart zo naar verlangt
Ik zal niet rusten tot het waar
geworden is
En als je ooit je weg verliest
Ben ik je baken in de nacht
Ik wijs je de haven in de duisternis

Ik zal strijden als een leeuw
Tot het jou aan niets ontbreekt
Hou je veilig zo lang als ik leef

De W van Willem
Drie vingers in de lucht, kom op, kom op
De W van Willem is de W van wij
Heel Oranje staat zij aan zij
De W van water waar we niet voor wijken
We leggen het droog en we bouwen dijken
De W van welkom in ons midden
Tot welke God je ook moge bidden
De W van Willem
De W van wakker, stamppot eten
Miljoenen coaches die beter weten
De W van altijd willen winnen
Wat het ook is waar wij aan beginnen
De W van wij zijn een met elkaar
Met de schouders naast elkaar
En dus roepen we vandaag van

Door de regen en de wind
Zal ik naast je blijven staan
Ik bescherm je tegen alles wat komt
Ik zal waken als jij slaapt
Ik behoed je voor de storm
Hou je veilig zo lang als ik leef

Laat me weten wat je droomt
Waar je hart zo naar verlangt
Ik zal niet rusten tot het waar
geworden is

En als je ooit je weg verliest
Ben ik je baken in de nacht
Wijs je de haven in de duisternis

Ik zal strijden als een leeuw
Tot het jou aan niets ontbreekt
Hou je veilig zo lang als ik leef

Het koningslied werd door John Ewbank gecomponeerde en het lied werd in de ochtend van 19 april 2013 om 8.30 uur op zo’n beetje elk Nederlands radiostation ten gehore gebracht.

Download het Koningslied